Υπηρεσίες Κατάρτισης και Ενημέρωσης

Ενημερωτικό Υλικό

Τόπειρος / 2014-07-02 12:47:31

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για βασικά θέματα δημόσιας υγείας (πρόληψη – αντιμετώπιση) δημιουργήθηκε το παρακάτω έντυπο υλικό από το Υπουργε

Συμβουλές - Πρώτες Βοήθειες

Τόπειρος / 2014-07-29 15:08:54

Έρευνες της κοινής γνώμης σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας

Τόπειρος / 2014-07-29 15:10:12

Παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνών  σχετικά με  το επίπεδο υγείας, την  επιλογή και χρήση υπηρεσιών υγείας έτσι όπως γίνονται αντιληπτά από την κοινή γνώμη, σ

Μη Κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στήριξης ασθενών και των οικογενειών τους

Τόπειρος / 2015-04-28 11:23:26

AIDS

Οργανισμοί Υγείας

Τόπειρος / 2015-04-28 11:23:50

1.   

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας